– Jacob van de Kolk PD7Q
Voorzitter / Secretaris

– Erik Klein PH4CK
Penning meester / Organisatie evenementen / Marktmeester

– Henk-Jan Berghorst PH1JB
Secretaris / Notulist / Website

– Arjan Broekhuizen PE1ABE
alg. Bestuurs lid / medewerker hobby avond / Website

– John van der Weerd PE1RZU
alg. Bestuurs lid / medewerker hobby avond

Ons algemene email adres is bestuur(at)pi4nov.nl
Kijk op de Contact pagina voor overige mailadressen.