– John van der Weerd PE1RZU
Voorzitter

– Jacob van de Kolk PD7Q
Secretaris / Vice voorzitter

– Erik Klein PH4CK
Penning meester / Organisatie evenementen / Marktmeester

– Henk-Jan Berghorst PH1JB
alg. Bestuurs lid / Notulist / Website

– Arjan Broekhuizen PE1ABE
alg. Bestuurs lid / medewerker hobby avond / Website

Kijk op de Contact pagina om contact met ons op te nemen.