Het algemene email adres om ons te bereiken is bestuur(at)pi4nov.nl

– John van der Weerd PE1RZU
Voorzitter

– Jacob van de Kolk PD0JHM
Secretaris / Vice voorzitter

– Erik Klein PH4CK
Penning meester / Organisatie evenementen / Marktmeester

– Henk-Jan Berghorst PH1JB
alg. Bestuurs lid / Notulist / Website

– Gerrit van Asselt PG3VA
alg. Bestuurs lid / Medewerker hobby avond / QSL manager

– Arjan Broekhuizen PE1ABE
alg. Bestuurs lid / medewerker hobby avond / Website