Arduino GPS Data

Gerrit PG3VA bouwde een schakeling na die beschreven stond in de Electron november 2015 pagina 454.De schakeling bestaat een een Arduino en een GPS module.Datum tijd locator vak zijn in de display onder andere af te lezen.De schakeling is ook bruikbaar als frequentie referentie.Voor de beschrijving en schema’s verwijs ik u naar de elektron zoals hier boven is genoemd.