Digi interface

Het ontstaan van het project.
Door de N.O.V contest groep waren een aantal interface modules gebouwd door PG3VA en PE1RZU.

Er was veel belangstelling voor dit project.
Een tiental N.O.V amateur leek het leuk om een interface te bouwen. De vraag van sommige amateurs was is het mogelijk om hier ook een CAT interface aan toe te voegen en het geschikt te maken voor de meest gang bare transceivers.

Na een verhelderd artikel dat in de funk amateur heeft gestaan is dit alles gelukt door PA0FNB om hier een test schakeling van te bouwen van de CAT interface. voor dat ik het vergeet de gehele interface galvanisch gescheiden ook de Cat interface.

PE1ABE heeft voor de digi interface de print layout ontworpen. Tevens het eerste test exemplaar gebouwd op de ontworpen print.
Op 27 Maart 2014 heeft PG3VA en PE1ABE een volledige test gedaan van het gebouwde prototype alle functies die mogelijk zijn van de schakeling zijn toen getest.

Hoe werkt het een en ander
De universele interface print is opgebouwd uit verschillende modules en zullen hier onder apart toegelicht worden.

1 USB hub, zodat communicatie met de PC via 1 USB kabel kan plaats vinden.
2 USB sound module, zodat geen externe geluidskaart nodig is en dat scheelt weer 2 audio kabels naar de pc.
3 USB compoort module PL2303 voor Cat communicatie en voor het schakelen van de set ptt.(voor Windows 10 is dit een CP2102 zie aanpassing)
4 LF interface voor koppeling tussen TRX en de usb geluidkaart.
5 LF-Vox module optie voor het eventueel schakelen van de zender.

Klik voor de complete bouwbeschrijving op de volgende link (PDF)

De DIGI interface was in 2014 een gezamenlijk hobby project.En is door veel leden gebouwd.De toen gebruikte PL2303 werkt helaas niet met Windows10.