Privacy Policy

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.pi4nov.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.pi4nov.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Veron a34 – Noord Oost Veluwe en specifiek www.pi4nov.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info(at)pi4nov.nl

4. Monitoren gedrag bezoeker

www.pi4nov.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5. Gebruik van cookies

www.pi4nov.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7. Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.pi4nov.nl te beïnvloeden.

Privacy Policy

1. Safeguarding Privacy

Safeguarding the privacy of visitors to www.pi4nov.nl is an important task for us. That is why we describe in our privacy policy what information we collect and how we use this information.

2. Consent

By using the information and services on www.pi4nov.nl, you agree to our privacy policy and the conditions we have included herein.

3. Questions

If you would like to receive more information, or if you have questions about the privacy policy of Veron a34 – Noord Oost Veluwe and specifically www.pi4nov.nl, you can contact us by e-mail. Our e-mail address is info(at)pi4nov.nl

4. Monitoring visitor behavior

www.pi4nov.nl uses various techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies includes IP addresses, the type of browser and the pages visited.

We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. We keep this information anonymously and is not linked to other personal information.

5. Use of cookies

www.pi4nov.nl places cookies with visitors. We do this to collect information about the pages that users visit on our website, to track how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

6. Disable cookies

You can choose to disable cookies. You do this by using the options of your browser. You will find more information about these options on the website of the provider of your browser.

7. Third Party Cookies

It is possible that third parties, such as Google, advertise on our website or that we use another service. In some cases, these third parties place cookies for this. These cookies cannot be influenced by www.pi4nov.nl.