PACC 2018

Zaterdag & Zondag 10 & 11 februari 2018 hebben we weer deelgenomen met een team aan de PACC contest.

Net als voorgaande jaren was onze locatie wederom bij de scouting “Gustaaf Adolf groep” in ’t Harde.

Dit jaar hebben we tijdens één van de voorbereidende vergaderingen iets nieuws bedacht. aangezien de verwachting was dat de condities tegen zouden vallen in verband met weinig zonnevlekken door de zonnecyclus hebben we besloten de aandacht vooral op de lage banden te richten. We plaatsen wel antennes voor de banden 10 & 15 voor het geval er toch een opening is.

Vorig jaar is voor 40 meter een Stack Match gebouwd om te kunnen switchen tussen een horizontale en verticale antenne. dit heeft goed gewerkt en deze zal dit ook jaar weer gebruikt worden.

Om op 80 meter wat meer rendement te krijgen hangen we 2 dipolen voor 80 meter haaks onder elkaar op, beiden worden gekoppeld met een vaste Stack Match direct onder de antenne. een en ander moest op het laatste moment gebouwd worden waardoor er niet geswitched kon worden, zodoende weten we niet het verschil met het een enkele dipool. Het principe heeft wel goed gewerkt, een keurige SWR van beide antennes gelijktijdig en op 80 meter zijn een behoorlijk aantal QSO’s aan het log toegevoegd. Voor volgend jaar zullen we het verder uitbouwen zodat er geswitched kan worden. er zijn ook plannen dit principe ook voor de andere banden te gaan bouwen.

Zoals verwacht vielen de condities inderdaad behoorlijk tegen, op 10 & 15 meter was weinig meer te horen dan de eeuwige ruisvelden op een enkel station na. op 40 meter was het ook lastig lokaal te werken. (dit bleek ook al tijdens de eerdere PABeker contest enkele maanden eerder) op 20 meter hebben we nog wel enkel Amerikanen en 2 Japanse stations kunnen werken, op 80 meter zijn gelukkig een behoorlijk aantal QSO’s gemaakt en ook op 160 meter viel het niet heel erg tegen. de eerste QSO’s werden vroeg in de middag al bijgeschreven.

Uiteindelijk hebben we een totaal aantal van 862 QSO’s kunnen noteren, weliswaar minder als vorig jaar maar we hebben een bijzonder leuk en gezellig weekend gehad met het hele team.

Via deze weg willen we tevens iedereen bedanken die ons geholpen heeft met opbouwen/afbreken en tijdens de contest.

Namens de contestcomissie

Henk-Jan PH1JB

Qua antennepark zag er als volgt uit:

  • 160 Meter Open Dipool
  • 2x 80 Meter Open Dipool (Gestacked)
  • 40 Meter Open Dipool / Vertical (Gestacked)
  • 20 Meter GP Vertical
  • 15 Meter GP Vertical
  • 10 Meter GPA-30