OM Romke Bijlsma PA3RB Silent Key

Op vrijdag 1 maart 2024 bereikte ons het trieste bericht dat Romke Bijlsma, PA3RB plotseling op 72-jarige leeftijd is overleden.

Romke stond bekend om zijn doorzettingsvermogen. Helaas werd 22 jaar geleden de diagnose parkinson gesteld. Na een zware operatie kon hij zelf weer solderen en monteren. Helaas ging de motoriek van zijn handen toch weer achteruit. Maar zoals gezegd Romke had veel geduld en dacht niet in problemen maar in oplossingen. Kon het niet linksom dan maar rechtsom. Ook had hij hulpmiddelen bedacht waardoor hij zich toch kon redden.

Romke had meerdere passies: muziek, concerten, maar op de eerste plaats was hij zendamateur. In 2007 heeft hij zijn machtiging behaald. Zijn certificaat kreeg hierna een mooie plaats in de shack.
Ontelbare verbindingen heeft hij gemaakt. Een zeldzaam eilandje werd door hem gewerkt. Trots vertelde hij dit dan op de afdelingsbijeenkomst.
Romke werd naar de bijeenkomsten en hobbyavonden gebracht door zijn familie.
Op de hobbyavonden werd hij altijd bijgestaan door medeamateurs, hier was hij erg dankbaar voor.

Nooit een hobbyavond meer, nooit een afdelingsbijeenkomst meer met Romke, PA3RB. Een uniek maar vooral een vriendelijk mens is van ons heengegaan.
Romke, rust zacht.

Wij wensen zijn echtgenoot Riekie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens zijn echtgenoot en familie moest ik alle leden van de Noordoost Veluwe bedanken voor hun hulp en geduld die ze hadden met Romke.

Namens bestuur en de leden van VERON afdeling 34 Noordoost Veluwe
Maarten Gielink PA5MG