Berichten

LCR Meter

 LCR METER    

Het nieuwe hobby project bij de afdeling N.O.V wordt een LCR meter op basis van Arduino. Tot nu

hebben zich 15 personen zich aangemeld om na de zomer vakantie deze meter in club verband te gaan bouwen.Matin PE1PRM heeft op de laatste bij een komst voor de zomer vakantie zijn proef versie gepresenteerd en deze zag er erg goed uit en werkte ook naar behoren.De LCR meter staat beschreven in het online maandblad van Zoetermeer pi4raz razzies.Op het volgende internet adres is alle informatie te vinden zoals de beschrijving en schema’s en de benodigde arduino file https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201904.pdf

 

Onderdelen lijst LCR METER  KLIK HIER VOOR DE ONDERDELEN LIJST

Hier onder een paar foto’s van de door  PE1PRM , PG3VA EN PE1ABE gebouwde meters.

PE1ABE

PG3VA

PE1PRM

 

LL Antennetuner

Evert PA3BUN bouwde deze mooie LL tuner zie de onderstaande foto’s.

S-Match antennetuner

Henk-Jan PH1JB en John PE1RZU bouwden beiden een mooie antenne tuner.Het type tuner is een S-Match een ontwerp van PA0FRI.Voor informatie over de werking en bouw tips kijk dan even op zijn web site.

De tuner van Henk-Jan PH1JB

De tuner van John PE1RZU

Digi interface

Het ontstaan van het project.
Door de N.O.V contest groep waren een aantal interface modules gebouwd door PG3VA en PE1RZU.

Er was veel belangstelling voor dit project.
Een tiental N.O.V amateur leek het leuk om een interface te bouwen. De vraag van sommige amateurs was is het mogelijk om hier ook een CAT interface aan toe te voegen en het geschikt te maken voor de meest gang bare transceivers.

Na een verhelderd artikel dat in de funk amateur heeft gestaan is dit alles gelukt door PA0FNB om hier een test schakeling van te bouwen van de CAT interface. voor dat ik het vergeet de gehele interface galvanisch gescheiden ook de Cat interface.

PE1ABE heeft voor de digi interface de print layout ontworpen. Tevens het eerste test exemplaar gebouwd op de ontworpen print.
Op 27 Maart 2014 heeft PG3VA en PE1ABE een volledige test gedaan van het gebouwde prototype alle functies die mogelijk zijn van de schakeling zijn toen getest.

Hoe werkt het een en ander
De universele interface print is opgebouwd uit verschillende modules en zullen hier onder apart toegelicht worden.

1 USB hub, zodat communicatie met de PC via 1 USB kabel kan plaats vinden.
2 USB sound module, zodat geen externe geluidskaart nodig is en dat scheelt weer 2 audio kabels naar de pc.
3 USB compoort module PL2303 voor Cat communicatie en voor het schakelen van de set ptt.(voor Windows 10 is dit een CP2102 zie aanpassing)
4 LF interface voor koppeling tussen TRX en de usb geluidkaart.
5 LF-Vox module optie voor het eventueel schakelen van de zender.

Klik voor de complete bouwbeschrijving op de volgende link (PDF)

De DIGI interface was in 2014 een gezamenlijk hobby project.En is door veel leden gebouwd.De toen gebruikte PL2303 werkt helaas niet met Windows10.

Ruisgenerator

Ik had al een geruime tijd een spectrum analyzer in mijn bezit zonder tracking generator.Om filters te kunnen meten gebruikte ik een meet zender.

Dit werkt wel maar is soms niet echt handig als je iets wil afregelen aan een filter dat je dan steeds aan de afstemming van de meet zender moet draaien. Later heb ik een meet zender gebruikt met een sweep generator dit werkt al een stuk beter echter het bereik was niet al te groot.

Het volgende project is een ruis generator geworden. Naar wat diverse dingen geprobeerd te hebben kwam ik op de volgende schakeling. Als ruis bron gebruik ik een zener diode deze ruis versterk ik met drie stuks ERA3 MINI – MONOLITHIC AMPLIFIERS.

Op internet had ik iets gelezen dat zener diodes tussen de 5 en 7 volt het meeste ruis geven vandaar is de keuze gevallen op een zener van 6.1 volt .De door mijn gebouwde schakeling werk zeer goed en is aardig vlak over het spectrum van 0 t/m 1100mhz.

De schakeling heb ik opgebouwd op een stukje dubbelzijdige printplaat. Hier op heb ik stukjes printplaat gelijmd deze gebruik ik als eilandjes. Al met al is het een handige schakeling om filters te kunnen afregelen. Andere types uit de ERA serie of MAR serie zullen waarschijnlijk ook goed werken dit heb ik niet getest let hier bij dan wel op dat de weerstanden van 180 ohm aangepast dienen te worden. Wat deze waarde dan moeten  zijn is zo op internet te vinden.

PE1ABE Arjan