PCB Sequencer

Terug

Schema Sequencer

Terug

Sequencer Arduino Code

/*Dit programma is een seqencer t.b.v het N.O.V loop antenne project.
 * als de ptt afkomstig uit de transceiver laag is schakeld relais rx uit schakeld de spanning van de ontvangst versterker
 * Na de ingestelde tijd via de dip schakelaars schakeld het antenne relais om
 * bij het openen van het ptt signaal schakeld het antenne relais af.
 * En na de ingestelde tijd schakeld het andere relais de voeding weer in van de rx versterker van de loop antenne.
 * Als keuze schakelaar gemaakt wordt schakeld het relais DE ANTENNE NAAR DE TRANSCEIVER rx loop antenne is dan buiten gebruik.
 * programma geschreven door Arjan Broekhuizen PE1ABE
 */
// geef pin nummer op
const int ptt = 2; // wordt aangeboden door de transceiver laag bij tx
const int keuzeschakelaar = 3; // keuze tussen ontvangen op loop of op tx antenne
const int ledrx = 8; // groen
const int ledtx = 9; // rood
const int ledkeuze = 10; // blauw
const int dipschakelaar1 = 4; // 25ms
const int dipschakelaar2 = 5; // 50ms
const int dipschakelaar3 = 6; // 100ms
const int dipschakelaar4 = 7; // 200ms
const int rxuit = 11; // uitgang hoog bij rx
const int txuit = 12; // uitgang hoog bij tx
// variabelen 
int pttvar = 0; // 
int keuzeschakelaarvar = 0;// 
int dip1var = 0; // 
int dip2var = 0; // 
int dip3var = 0; // 
int dip4var = 0; // 
void setup() {
pinMode(rxuit, OUTPUT);
pinMode(txuit, OUTPUT);
pinMode(ledrx, OUTPUT);
pinMode(ledtx, OUTPUT); 
pinMode(ledkeuze, OUTPUT);
pinMode(ptt, INPUT);
pinMode(keuzeschakelaar, INPUT);
pinMode(dipschakelaar1, INPUT);
pinMode(dipschakelaar2, INPUT);
pinMode(dipschakelaar3, INPUT);
pinMode(dipschakelaar4, INPUT);
 
}
void loop() {
 
pttvar = digitalRead(ptt);
keuzeschakelaarvar = digitalRead(keuzeschakelaar);
dip1var = digitalRead(dipschakelaar1);
dip2var = digitalRead(dipschakelaar2);
dip3var = digitalRead(dipschakelaar3);
dip4var = digitalRead(dipschakelaar4);

if (keuzeschakelaarvar == LOW) { 
 digitalWrite(txuit,LOW);
 digitalWrite(rxuit,LOW);
 digitalWrite(ledrx,HIGH);
 digitalWrite(ledtx,HIGH);
 digitalWrite(ledkeuze,LOW);//led keuze aan blauw
 
}
//ZENDEN
if ( (pttvar == LOW) && (keuzeschakelaarvar == HIGH)) { 
 digitalWrite(rxuit,LOW); //spanning van de loop
 digitalWrite(ledrx,HIGH);
 digitalWrite(ledtx,LOW); //led tx aan rood
 digitalWrite(ledkeuze,HIGH);
 
 
//----DIPSCHAKELAAR---------------------------------------------------------
if (dip1var == LOW) {
 delay(25);
}
if (dip2var == LOW){
 delay(50);
}
if (dip3var == LOW){
 delay(100);
}
if (dip4var == LOW){
 delay(200);
}
//----------------------------------------------------------------------------
 digitalWrite(txuit,LOW);// TRANSCEIVER SCHAKELD NAAR DE ZEND ANTENNE
}
//ONTVANGST
if ((pttvar == HIGH) && (keuzeschakelaarvar== HIGH)) { 
 digitalWrite(txuit,HIGH); //transceiver schakelt naar loop
 digitalWrite(ledrx,LOW); //groene led aan ontvangst
 digitalWrite(ledtx,HIGH);
 digitalWrite(ledkeuze,HIGH);
 
//----DIPSCHAKELAAR-----------------------------------------------------------
if (dip1var == LOW){
 delay(25);
}
if (dip2var == LOW){
 delay(50);
}
if (dip3var == LOW){
 delay(100);
}
if (dip4var == LOW){
 delay(200);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
 digitalWrite(rxuit,HIGH);//SPANNING OP DE LOOP
}
}
//PE1ABE//

Terug

Sequencer

Op de meeste transceivers zit er geen apparte rx ingang.Met de volgende schakeling is het mogelijk om op de loop antenne te gebruiken om te ontvangen en te zenden bij voorbeeld op je draad antenne.
Op onze hobby avonden zullen een groot aantal personen deze schakeling gaan bouwen.
Er zijn op het moment twee test schakelingen gebouwd en die werken naar behoren.

De werking van de schakeling.
Het is de bedoeling een veilige schakel volgorde te maken tussen ontvangst en zenden.
In het kort komt het er op neer als je de ptt schakelaar van microfoon in drukt van je transceiver ,eerst de spanning van de loop schakelt en dan naar x aantal msec het antenne relais. Bij het los laten van de ptt schakelaar schakelt eerst de het antenne relais en naar een aantal msec schakelt de voeding spanning weer in van de loop . Als het contact van de keuze schakelaar gemaakt wordt is de loop antenne buiten werking gezet er wordt nu ook ontvangen op de tx antenne in plaats van op de loop antenne. Tevens is er gebruik gemaakt in de schakeling van een drie kleuren led met een gezamenlijke anode. Groen wordt gebruikt voor rx ,rood voor tx ,blauw als de keuze schakelaar bediend is. Tevens is de schakeling voor zien van een vier polige dip schakelaar s1 t/m s4.Hier mee is de vertraging in te stellen tussen de schakel volgorde.
S1 25 ms
S2 50 ms
S3 100ms
S4 200ms
Er is ook een combinatie mogelijk als bij voorbeeld een schakel tijd van 175ms gewenst is. Dit kan door s1,s2,s3 te schakelen 25+50+100ms =175msec De schakeltijd is in te stellen tussen de 0 en 375msec in stapjes van 25 msec
Een sequencer is op verschillende manieren te bouwen ik heb gekozen voor het gebruik van een arduino. Het voor deel hier van is goedkoop en de werking van de schakeling is eenvoudig te wijzigen indien nodig door het programma iets aan te passen.
PE1ABE

Arduino Code

Schema

PCB

Sequencer PG3VA

Sequencer PE1ABE

Stack Match PE1RZU

De stack match kwam onder mijn aandacht tijdens een lezing van Marcel, PA9M.
Marcel gaf in zijn lezing een aantal technieken aan die toegepast kunnen worden in een contest.
Het ging om een aantal praktische tips, maar ook enkele hardware mogelijkheden.
De stack match sprak mij erg aan, en het leek me erg leuk om te bouwen.
Als eerste maar eens wat schema’s en info verzamelen van verschillende contest stations.

De schema’s en principes heb ik doorgenomen en daar maar eens een eigen plan uit gedestilleerd.
Het eerste model wordt uitgevoerd zonder remote control, gewoon een doosje met schakelaars aan de voorzijde en coax pluggen aan de achterkant.
Ok de mogelijkheid om 3 antennes te schakelen heb ik niet toegepast, de praktijk zal waarschijnlijk op maximaal 2 antennes neerkomen.

Een optionele RX output op voor een 2e ontvanger heb ik ook niet opgenomen in het ontwerp.
De windingen voor de ringkern heb ik gebaseerd op de techniek van de Bavarian Contest Club.
Hier wordt een pentafilaire wikkeling aanbevolen, met een dikkere middelste draad.
Voor dit project heb ik 4 x 1,8 mm en 1 x 2,0 mm emailledraad gebruikt om de ringkern te wikkelen.
Een universele epoxy print heb ik als basis genomen om de ringkern en de relais op te monteren.

De relais zijn enkelpolig wissel en kunnen een stroomsterkte van 16 ampere aan.
Op de achterzijde van de behuizing zijn 3 PL-259 chassisdelen gemonteerd, waarvan de middelste de ingang is, links achter is antenne 1 en rechts achter is antenne 2.
Het bedieningspaneel moet simpel en doeltreffend zijn, hiervoor heb ik 2 tuimelschakelaars gekozen.
Is de schakelaar omhoog dan is antenne in bedrijf, schakelaar naar beneden dan is de antenne afgeschakeld.
Tot zover ziet het er uit als een veredelde antenne schakelaar, maar het verschil zit in de luxe positie van 2 schakelaar ten opzichte van de draaiknop op de gewone schakelaar.

Beide schakelaars omhoog is dus ook 2 antennes in bedrijf, en wel voor ontvangen en zenden.
Daar komt dan ook de ringkern om de hoek, deze zal bij het samenvoegen van de beide antenne’s de SWR voor de zend-ontvanger weer richting de 50 ohm brengen.
Na het verzamelen van alle onderdelen wordt alles gemonteerd op de print en het geheel wordt in een nette behuizing gemonteerd.

Dan wordt het tijd om te testen, dus een setje dummy loads aan de uitgangen en stap voor stap alle standen proberen.
De SWR is natuurlijk prachtig als er op een enkele dummyload wordt gewerkt, poort 1 of 2 gaat goed.
Nu maar eens kijken of het werk ook vruchtbaar is geweest, en daar gaan beide schakelaars omhoog.
Een kleine deining in de naald, en daar hebben we een parallel geschakelde set dummy loads.
Zo op alle banden de test herhaald, en geconstateerd at de optimalisatie voor de lagere banden succesvol is uitgevoerd.

De SWR blijft nagenoeg 1 op 1 op 160 meter tot 40 meter, daarna begint het iets op te lopen.
Met de opbouw van het Noord Oost-Veluwe clubstation voor de PACC is de stack match ingezet.
Op de 40 meter band is er gebruik gemaakt van een dubbele antenne opstelling, en dat waren antennes met verschillende eigenschappen.
De werking was geweldig, ontvangen signalen worden mooi samengevoegd en geven de operator meer mogelijkheden.
Soms is de keuze voor 1 antenne beter om QRM kwijt te raken, andere bij de meeste stations werken beide antennes samen prima.

Echter is er nog een puntje voor verbetering, beide schakelaars kunnen natuurlijk ook uit staan.
De oplossing voor deze verboden stand heeft nog een leuke bijwerking.
Als beide schakelaar uit staan, zorgt schakelaar 2 voor spanning op relais 1.
De positie van schakelaar 1 doet er niet toe, relais 1 wordt altijd bekrachtigd.
Echter ontstaat er nu een mogelijkheid om snel van antenne te wisselen.
Wanneer schakelaar 1 uit is kan er met schakelaar 2 worden gewisseld tussen antenne 1 en 2.

Na deze laatste correctie te hebben aangebracht is deze compacte stack match in mijn beleving af.
Er zijn geen verboden standen meer in de bediening, wel leuke mogelijkheden.
Het kleine doosje heeft tijdens de PACC zich prima gedragen achter een eindtrap.
De ringkern zou volgens opgave in deze toestand een kilowatt of 1,5 moeten kunnen verwerken.
Dat heb ik niet getest, maar SSB signalen tot 800 Watt hebben geen problemen gegeven.
Al met al een leuk project, en een leuke uitbreiding in de shack.

Groet,

John van der Weerd
PE1RZU

CTCSS Tone Generator

De werking

Op het audiosignaal van je transceiver wordt een constante subaudio-toon mee gezonden. Deze is, althans na filtering in de ontvanger, voor de gebruikers onhoorbaar, maar activeert een elektronisch circuit in de ontvanger van de repeater die is afgestemd op dezelfde toon 77hz. Dit circuit werkt als een soort squelch, .Wordt er een signaal met een 77hz toon ontvangen in de repeater dan wordt de zender van de repeater geactiveerd. Nederland is in 4 zones verdeeld zie het schema hier onder met de bij behorende frequenties van de sub audio tonen.

De schakeling die wij gaan bouwen is op gebouwd met een uC pic16f84 deze is zo geprogrammeerd dat er met behulp van een weerstand netwerk er een mooie sinus  uit de schakeling komt. Tevens is er de mogelijkheid om een keuze te maken welke subaudio toon u wilt uit zenden. Door middel van een drukknopje met een moment contact  kun u uw keuze maken welke subaudio toon u wilt gebruiken. Het ledje knippert twee keer voor regio 2 en  4 keer voor regio vier enzo.. Er is gekozen om de schakeling met  normale componenten op te bouwen zo dat een ieder mee kan doen. Met smd wordt het allemaal  voor de meeste deelnemers wat lastiger solderen. De schakeling start na inschakelen automatisch op in regio 2 als u een andere regio wenst is dit te wijzigen zoals hier boven om schreven.

HEX file

:020000002028B6
:0800080009002000340054003F
:1000100051002000430054004300530053002000CF
:10002000730069006E0075007300200067006500B2
:100030006E0065007200610074006F0072002000A5
:10004000831600308600F730850083128C018D0105
:100050008E018511013092008A006320051D42281F
:100060000F088C07031C41288D0A03198E0A1008FB
:100070008D0703188E0A11088E070E08FF208600D0
:100080002E2837288620051D4228920A1208043A95
:10009000031992011208003A03195B201208013A71
:1000A000031963201208023A03196C201208033A5C
:1000B000031976203028CD308F0075309000003045
:1000C00091008120080028308F007E3090000030A1
:1000D00091008120812008002B308F008730900014
:1000E000003091008120812081200800FF308F00A6
:1000F000903090000030910081208120812081206B
:10010000080085158620851186200800033093009D
:100110001830940002309500930B8F28940B91288F
:08012000950B8C2893280800C0
:0201FE00820776
:1002000080348334863489348C348F3492349534FA
:1002100098349B349E34A234A534A734AA34AD3428
:10022000B034B334B634B934BC34BE34C134C4345D
:10023000C634C934CB34CE34D034D334D534D734A7
:10024000DA34DC34DE34E034E234E434E634E83406
:10025000EA34EB34ED34EE34F034F134F334F43486
:10026000F534F634F834F934FA34FA34FB34FC3427
:10027000FD34FD34FE34FE34FE34FF34FF34FF34ED
:10028000FF34FF34FF34FF34FE34FE34FE34FD34DB
:10029000FD34FC34FB34FA34FA34F934F834F634EF
:1002A000F534F434F334F134F034EE34ED34EB342B
:1002B000EA34E834E634E434E234E034DE34DC3486
:1002C000DA34D734D534D334D034CE34CB34C93403
:1002D000C634C434C134BE34BC34B934B634B33497
:1002E000B034AD34AA34A734A534A2349E349B3440
:1002F0009834953492348F348C34893486348334F2
:1003000080347C3479347634733470346D346A34A8
:100310006734643461345D345A345834553452345B
:100320004F344C3449344634433441343E343B3406
:1003300039343634343431342F342C342A3428349C
:100340002534233421341F341D341B34193417341D
:1003500015341434123411340F340E340C340B347D
:100360000A340934073406340534053404340334BC
:1003700002340234013401340134003400340034D6
:1003800000340034003400340134013401340234C8
:100390000234033404340534053406340734093494
:1003A0000A340B340C340E340F3411341234143438
:1003B0001534173419341B341D341F3421342334BD
:1003C000253428342A342C342F3431343434363420
:1003D00039343B343E3441344334463449344C346C
:1003E0004F345234553458345A345D3461346434A3
:1003F00067346A346D3470347334763479347C34D1
:02400E00F13F80
:00000001FF

Loop antenne voor ontvangst

Op de afgelopen n.o.v hobby avond van 2 April 2015 was er heel veel belangstelling voor het maken van een loop antenne voor ontvangst van de hf banden.Er zijn zo’n 29 personen die mee gaan bouwen.

Het bouw project zal bestaan uit het bouwen van de loop door middel van koper buis of coax kabel en het bouwen van een regelbare ontvangst antenne versterker.Het ontwerp is van PA3GZK de hele beschrijving van het project is te vinden op de web site van PA0FRI een foto en schema zijn ook afkomstig van deze web site

Op het onderstaande adres komt u op de juiste pagina waar dit project wordt om schreven of klik op de groene knop.

http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna.htm

Er zijn helaas geen printen meer beschikbaar.

Enkele gebouwde Loop Antennes door onze leden.

23 cm

Op deze pagina komen diverse dingen te staan die met 23 cm ATV te maken hebben.

Coax Notch Filters

De contestcomissie van PI4NOV  heeft 6 coax notch filters gebouwd die we gebruiken tijdens deelname aan verschillende contesten.

W3NQN Bandpass filters

John PE1RZU heeft 8  bandpass filters gebouwd die onder andere gebruikt worden bij het contestteam van PI4NOV.

De filters zijn voor de volgende banden: 160, 80 , 40, 20, 17, 15, 12 en 10 meter.
De bandfilters voor 160, 80 en 40 meter zijn opgebouwd uit 4 spoelen gewikkeld op ringkernen en 3 (setjes) condensatoren.

De bandfilters voor 20 meter en hoger zij opgebouwd uit 2 luchtspoelen, 2 spoelen gewikkeld op ringkernen en 3 (setjes) condensatoren.

Hieronder zijn een aantal foto’s van de bouw van de filters.
De ringkernen zijn soms erg complex gewikkeld. (trifilair, quadrifilair)
De luchtspoelen hebben een diameter van 1 inch. (2,54 cm)
Het ontwerp van de printplaten heb ik een afgeleid van een plaatje op internet.
Na het opbouwen van de printplaten moeten alle kringen worden afgeregeld.
Dit is goed te doen met een HF set op low power, eem swr meter en een dummy load.
Na het afregelen worden de 3 kringen op de printplaat met elkaar verbonden.
Nu moet bij elk filter nogmaals de SWR worden gemeten.
Als de swr goed is kan het filter aan de spectrum analyzer.
De HF sweep van 1 – 30 MHz laat het doorlaat gebied en de demping mooi zien.
De uiteindelijke resultaten zijn erg goed geworden.
Met de PACC hebben deze filters erg goed gepresteerd.
PI4NOV heeft voor het eerst in de Hi-Power klasse meegedraaid.
De verschillende transceivers hebben geen last van elkaar ondervonden.
De demping is dus ruim voldoende.

John
PE1RZU