Sequencer Arduino Code

/*Dit programma is een seqencer t.b.v het N.O.V loop antenne project.
 * als de ptt afkomstig uit de transceiver laag is schakeld relais rx uit schakeld de spanning van de ontvangst versterker
 * Na de ingestelde tijd via de dip schakelaars schakeld het antenne relais om
 * bij het openen van het ptt signaal schakeld het antenne relais af.
 * En na de ingestelde tijd schakeld het andere relais de voeding weer in van de rx versterker van de loop antenne.
 * Als keuze schakelaar gemaakt wordt schakeld het relais DE ANTENNE NAAR DE TRANSCEIVER rx loop antenne is dan buiten gebruik.
 * programma geschreven door Arjan Broekhuizen PE1ABE
 */
// geef pin nummer op
const int ptt = 2; // wordt aangeboden door de transceiver laag bij tx
const int keuzeschakelaar = 3; // keuze tussen ontvangen op loop of op tx antenne
const int ledrx = 8; // groen
const int ledtx = 9; // rood
const int ledkeuze = 10; // blauw
const int dipschakelaar1 = 4; // 25ms
const int dipschakelaar2 = 5; // 50ms
const int dipschakelaar3 = 6; // 100ms
const int dipschakelaar4 = 7; // 200ms
const int rxuit = 11; // uitgang hoog bij rx
const int txuit = 12; // uitgang hoog bij tx
// variabelen 
int pttvar = 0; // 
int keuzeschakelaarvar = 0;// 
int dip1var = 0; // 
int dip2var = 0; // 
int dip3var = 0; // 
int dip4var = 0; // 
void setup() {
pinMode(rxuit, OUTPUT);
pinMode(txuit, OUTPUT);
pinMode(ledrx, OUTPUT);
pinMode(ledtx, OUTPUT); 
pinMode(ledkeuze, OUTPUT);
pinMode(ptt, INPUT);
pinMode(keuzeschakelaar, INPUT);
pinMode(dipschakelaar1, INPUT);
pinMode(dipschakelaar2, INPUT);
pinMode(dipschakelaar3, INPUT);
pinMode(dipschakelaar4, INPUT);
 
}
void loop() {
 
pttvar = digitalRead(ptt);
keuzeschakelaarvar = digitalRead(keuzeschakelaar);
dip1var = digitalRead(dipschakelaar1);
dip2var = digitalRead(dipschakelaar2);
dip3var = digitalRead(dipschakelaar3);
dip4var = digitalRead(dipschakelaar4);

if (keuzeschakelaarvar == LOW) { 
 digitalWrite(txuit,LOW);
 digitalWrite(rxuit,LOW);
 digitalWrite(ledrx,HIGH);
 digitalWrite(ledtx,HIGH);
 digitalWrite(ledkeuze,LOW);//led keuze aan blauw
 
}
//ZENDEN
if ( (pttvar == LOW) && (keuzeschakelaarvar == HIGH)) { 
 digitalWrite(rxuit,LOW); //spanning van de loop
 digitalWrite(ledrx,HIGH);
 digitalWrite(ledtx,LOW); //led tx aan rood
 digitalWrite(ledkeuze,HIGH);
 
 
//----DIPSCHAKELAAR---------------------------------------------------------
if (dip1var == LOW) {
 delay(25);
}
if (dip2var == LOW){
 delay(50);
}
if (dip3var == LOW){
 delay(100);
}
if (dip4var == LOW){
 delay(200);
}
//----------------------------------------------------------------------------
 digitalWrite(txuit,LOW);// TRANSCEIVER SCHAKELD NAAR DE ZEND ANTENNE
}
//ONTVANGST
if ((pttvar == HIGH) && (keuzeschakelaarvar== HIGH)) { 
 digitalWrite(txuit,HIGH); //transceiver schakelt naar loop
 digitalWrite(ledrx,LOW); //groene led aan ontvangst
 digitalWrite(ledtx,HIGH);
 digitalWrite(ledkeuze,HIGH);
 
//----DIPSCHAKELAAR-----------------------------------------------------------
if (dip1var == LOW){
 delay(25);
}
if (dip2var == LOW){
 delay(50);
}
if (dip3var == LOW){
 delay(100);
}
if (dip4var == LOW){
 delay(200);
}
//-----------------------------------------------------------------------------
 digitalWrite(rxuit,HIGH);//SPANNING OP DE LOOP
}
}
//PE1ABE//

Terug