Arduino Les:1

//pin 4 is verbonden aan de lange pin van de led
//alles achter een dubbele slash is commentaar
const int led = 4;//PIN 4 mogen we nu led noemen
 
void setup() {
 // De setup wordt een keer door lopen:
 
 pinMode(led,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
 
}

void loop() {
// Loop wordt eindeloos herhaald:
​
 digitalWrite(led,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 4

delay(1000);//Wacht 1 seconde

digitalWrite(led,LOW);//logisch laag (0 volt)op pin 4

delay(500);//wacht een halve seconde
}