Arduino Les:3

Donderdag 6 april 2017 hebben we in les 3 behandeld hoe we een schakelaar aansluiten op een arduino en waar we op moeten letten pullup en pulldown weerstanden.In het volgende programma gebruiken we de interne pullup weerstand.U zult dus geen pullup weerstand vinden in het schema om dat we de interne pullup gebruiken.Teven hebben we de seriele monitor behandeld

Led met schakelaar uit zetten
 */

const int schakelaar = 2; // schakelaar zit op pin 2 aangesloten
const int ledPin = 13; // de led zit op pin 13 aangesloten
// variable om de waarde heen te schrijven:
int waarde = 0; // variable is 1 of 0 ligt aan de stand van de schakelaar wordt op gestart in stand 0
void setup() {
 Serial.begin(9600);//seriele monitor inschakelen op 9600kbs
 
 // ledpin op poot nr 13 is een uitgang:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 
 // schakelaar op pin 2 is een ingang:
 pinMode(schakelaar, INPUT_PULLUP);//hier wordt via het comando pullup in het ic een weerstand aan de plus gelegd.
}
void loop() {
 // lees de waarde van de schakelaar:
 waarde = digitalRead(schakelaar);
 // controleer als de schakleaar is in gedrukt.
 // als dit waar is 1 dan led aan zetten:
 if (waarde == HIGH) {
 
 // led aan:
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 
 Serial.println("LED is AAN");
 
 } else {
 // led uit zetten:
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 Serial.println("LED IS UIT wat is het donker ");
 }
}

Arduino Les:2

//LES2
//arduino is verbonden aan de lange pin van de led
//alles achter een dubbele slash is commentaar
const int led1 = 9;//PIN 9 mogen we nu led1 noemen
const int led2 = 10;//PIN 10 mogen we nu led2 noemen
const int led3 = 11;//PIN 11 mogen we nu led3 noemen
const int led4 = 12;//PIN 12 mogen we nu led4 noemen
const int led5 = 13;//PIN 13 mogen we nu led5 noemen
​
void setup() {
 // De setup wordt een keer door lopen:
 
pinMode(led1,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led2,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led3,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led4,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led5,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
 
}

void loop() {
// Loop wordt eindeloos herhaald:
digitalWrite(led1,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 9
delay(1000);//Wacht 1 seconde
 
digitalWrite(led2,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 10
delay(1000);//Wacht 1 second
​
digitalWrite(led3,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 11
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led4,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 12
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led5,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 12
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led1,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 9
digitalWrite(led2,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 10
digitalWrite(led3,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 11
digitalWrite(led4,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 12
digitalWrite(led5,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 13


}

Arduino Les:1

//pin 4 is verbonden aan de lange pin van de led
//alles achter een dubbele slash is commentaar
const int led = 4;//PIN 4 mogen we nu led noemen
 
void setup() {
 // De setup wordt een keer door lopen:
 
 pinMode(led,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
 
}

void loop() {
// Loop wordt eindeloos herhaald:
​
 digitalWrite(led,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 4

delay(1000);//Wacht 1 seconde

digitalWrite(led,LOW);//logisch laag (0 volt)op pin 4

delay(500);//wacht een halve seconde
}