Arduino Les:3

Donderdag 6 april 2017 hebben we in les 3 behandeld hoe we een schakelaar aansluiten op een arduino en waar we op moeten letten pullup en pulldown weerstanden.In het volgende programma gebruiken we de interne pullup weerstand.U zult dus geen pullup weerstand vinden in het schema om dat we de interne pullup gebruiken.Teven hebben we de seriele monitor behandeld

Led met schakelaar uit zetten
 */

const int schakelaar = 2; // schakelaar zit op pin 2 aangesloten
const int ledPin = 13; // de led zit op pin 13 aangesloten
// variable om de waarde heen te schrijven:
int waarde = 0; // variable is 1 of 0 ligt aan de stand van de schakelaar wordt op gestart in stand 0
void setup() {
 Serial.begin(9600);//seriele monitor inschakelen op 9600kbs
 
 // ledpin op poot nr 13 is een uitgang:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 
 // schakelaar op pin 2 is een ingang:
 pinMode(schakelaar, INPUT_PULLUP);//hier wordt via het comando pullup in het ic een weerstand aan de plus gelegd.
}
void loop() {
 // lees de waarde van de schakelaar:
 waarde = digitalRead(schakelaar);
 // controleer als de schakleaar is in gedrukt.
 // als dit waar is 1 dan led aan zetten:
 if (waarde == HIGH) {
 
 // led aan:
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 
 Serial.println("LED is AAN");
 
 } else {
 // led uit zetten:
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 Serial.println("LED IS UIT wat is het donker ");
 }
}