Arduino Les:2

//LES2
//arduino is verbonden aan de lange pin van de led
//alles achter een dubbele slash is commentaar
const int led1 = 9;//PIN 9 mogen we nu led1 noemen
const int led2 = 10;//PIN 10 mogen we nu led2 noemen
const int led3 = 11;//PIN 11 mogen we nu led3 noemen
const int led4 = 12;//PIN 12 mogen we nu led4 noemen
const int led5 = 13;//PIN 13 mogen we nu led5 noemen
​
void setup() {
 // De setup wordt een keer door lopen:
 
pinMode(led1,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led2,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led3,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led4,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
pinMode(led5,OUTPUT); //pin wordt gebruikt als uitgang
 
}

void loop() {
// Loop wordt eindeloos herhaald:
digitalWrite(led1,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 9
delay(1000);//Wacht 1 seconde
 
digitalWrite(led2,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 10
delay(1000);//Wacht 1 second
​
digitalWrite(led3,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 11
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led4,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 12
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led5,HIGH);//logisch hoog (+5volt)op uitgang pin 12
delay(1000);//Wacht 1 seconde
​
digitalWrite(led1,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 9
digitalWrite(led2,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 10
digitalWrite(led3,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 11
digitalWrite(led4,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 12
digitalWrite(led5,LOW);//logisch laag (0volt)op uitgang pin 13


}